YÖNETİM KURULU

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof .Dr. Halit KESKİN (Dekan) (Başkan)

Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ (Dekan Yardımcısı)*

Prof. Dr. Emel ESEN (Dekan Yardımcısı)*

Prof. Dr. Salih DURER (Üye)

Prof. Dr. Murat DONDURAN (Üye)

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR (Üye)

Doç. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI (Üye)

Doç. Dr. Asuman OKTAYER (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Büşra MÜCELDİLİ (Üye)

Fak. Sek. Havva CAN (Raportör)*

*Oy kullanmaksızın toplantıya katılırlar