YÖNETİM KURULU

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof .Dr. Kenan AYDIN

Prof. Dr. Salih DURER

Prof. Dr. Murat DONDURAN

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR

Doç. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI

Doç. Dr. Asuman OKTAYER

Dr. Öğretim Üyesi Laçin İdil ÖZTIĞ