FAKÜLTE KURULU

Fakülte Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Halit KESKİN (Dekan)(Başkan)

Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ (Dekan Yardımcısı)*

Prof. Dr. Emel ESEN (Dekan Yardımcısı)*

Prof. Dr. Salih DURER (Üye)

Prof. Dr. Murat DONDURAN (Üye)

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR (Üye)

Prof. Dr. İbrahim KIRÇOVA (Üye)

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU (Üye)

Prof. Dr. Meral UZUNÖZ (Üye)

Doç. Dr. Kasım EREN (Üye)

Doç. Dr. Çiğdem NAS (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Sema AYDIN (Üye)

Fak. Sek. Havva CAN (Raportör)*

*Oy kullanmaksızın toplantıya katılırlar