Dekanlık

                                                                            

                                                                                                        Dekan

                                                                                             Prof.Dr. Halit KESKİN

                                                                                                                                                 

                      Dekan Yardımcısı                                                                                                                          Dekan Yardımcısı

               Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ                                                                                                                      Prof. Dr. Emel ESEN

            (Yönetim Araştırma-Geliştirme)                                                                                                                 (Eğitim-Öğretim)

                                                                                                         

                                                                                                Fakülte Sekreteri

                                                                                                    Havva CAN