Projects, Awards and Accomplishments

Awards:

Hasan Oğuz Güzel

İktisat Bölümü öğrencilerimizden Hasan Oğuz Güzel, 7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde Ege Üniversitesi İktisat Öğrencileri Kongresinde "Yükselen Ekonomilerde İleri-Teknolojiye Sahip Malların Rekabet Gücü Analizi ve Türkiye’nin Durumu" adlı çalışması ile Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) ödülünü almıştır.

 

 Erdem Yenerdağ

İktisat Bölümü öğrencilerimizden  Erdem Yenerdağ, 7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde Ege Üniversitesi İktisat Öğrencileri Kongresinde "Türkiye’de Finansallaşma Sürecinin İktisadi Büyümeye ve Sanayileşmeye Etkisi"  adlı çalışması ile Ege Finans Derneği ödülünü almıştır.

 

İbrahim Ciddi

İktisat Bölümü öğrencilerimizden  İbrahim Ciddi, 7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde Ege Üniversitesi İktisat Öğrencileri Kongresinde "Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi ile Mevduat Bankalarının Karşılaştırılması ve Yerel ve Küresel Krizlerin Bankaların Performansları Üzerindeki Etkileri"  adlı çalışması ile Ege Finans Derneği ödülünü almıştır.

 

Süleyman TAŞKAZAN

İktisat Bölümü öğrencilerimizden Süleyman TAŞKAZAN, 24-26 Nisan 2013 tarihleri arasında Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi'nde "İşsizliğin Çözüm Aracı: İşportacılık" başlıklı tebliği ile TCMB Ödülünü kazanmıştır.


Mürüvvet AKAR

Yüksek Lisans öğrencilerimizden Mürüvvet AKAR, Fakültemiz İktisat Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Hüseyin TAŞTAN’ın danışmanlığında hazırlamış olduğu “Küreselleşmenin Türkiye'de Ücret ve Gelir Eşitsizliğine Etkileri” başlıklı tez çalışmasıyla, Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından düzenlenen 2012 Araştırma/Tez Ödülleri yarışmasında Yüksek Lisans Birincilik Ödülünü almıştır.

 

Oğuzhan AKGÜN

Ege Üniversitesi tarafından 25-27 Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen 15. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi'nde tebliğ sunan İktisat Bölümü mezunumuz ve Yüksek Lisans öğrencimiz Oğuzhan AKGÜN, "Dışa Açıklık, Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme: Çok Değişkenli VAR Analizi" başlıklı çalışmasıyla, TCMB Özel Ödülünü almıştır.

 

Düzgün KILIÇ

10-11 Nisan 2012 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen "Ekonomi Zirvesi-Yazı Yarışması"nda sunduğu '2008 Global Finansal Kriz: Ardılları ve  Avrupa Üzerine Yansımaları' adlı çalışmasıyla 2. olmuştur.

 

Dilara KAPUKAYA

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Kadın ve Kentlileşme" konulu kompozisyon yarışmasında sunduğu 'Kentlileşemeyen Kadın' başlıklı çalışmasıyla 4 finalisten biri olmuştur.

 

Gökçe DAĞLI & Düzgün KILIÇ

Ege Üniversitesi tarafından 11-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen 14. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi'nde tebliğ sunan İktisat Bölümü öğrencilerimiz Gökçe DAĞLI ve Düzgün KILIÇ, "Türkiye İmalat Sanayinin Endüstri-içi Ticaret Profili" başlıklı çalışmalarıyla, Nobel Yayınlarının ödülünü almışlardır.


Harun YORULMAZLAR

Harun YORULMAZLAR has won the award of the Aegean Industrialists and Businessmen Organization  with the paper titled as “AB İçerisinde Sermaye ve İşgücünün Dolaşımı ve Aday Ülke Türkiye İçin Anlamı” at VIII. International Economics Student Congress organized by   Aegean University and 9 September University jointly  on the 20-22th April 2005.

Fikret ÖZER

Fikret ÖZER has won the award of the Aegean Industrialists and Businessmen Organization  with the paper titled as “IX. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi”nde “Avrupa Birliği ile Müzakere Sürecinde Türkiye ve Ticarette Karşılaşılan Çevre Engelleri” at the   IX.International Economics Student Congress organized by the students of Faculty of Administrative Sciences and Economics on the 26-28th April 2005.

Ahmet AKTAŞ                                                 

Ahmet AKTAŞ became the third winner at the  Scientific Analysis Competition with his paper titled as  “Vergi ve Teşviklerin Yabancı Yatırımların Ülkeye Kazandırılması Üzerindeki Etkisi during the event  organized by  the Organization of Foreign Capital in September 2006.

Hakan YILMAZ                

Hakan YILMAZ  was granted with the  National Productivity Success Award with his paper titled as   "Teknolojinin Sürdürülebilir Kalkınma ile İmtihanı"  during the International Economics Student Congress organized by Aegean University on the 3-4 th May 2007.           

N. Barış VARDAR

N. Barış VARDAR became one of the six students who became successful with his paper titled as “Türkiye'nin İhracatında Yeni Açılımlar: Yeni Ürünler -Yeni Pazarlar” at the XII. Foreign Trade  Youth Assembly Competition of Article organized by the Centre for Devolving Export.

 

Accomplishments:

 

Dinçer Yılmaztürk

İktisat Bölümü öğrencilerimizden  Dinçer Yılmaztürk, 7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde Ege Üniversitesi İktisat Öğrencileri Kongresinde "Krizden Yenilen Gol"  adlı çalışmasını başarıyla sunmuştur.

 

Selin Alabaş

İktisat Bölümü öğrencilerimizden  Selin Alabaş, 7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde Ege Üniversitesi İktisat Öğrencileri Kongresinde "Ekonomide “Ötekileştirilen” Varlık: Kadın Veya Erkek Doğ(A)Mayanlar" adlı çalışmasını başarıyla sunmuştur.

 

Erdem YENERDAĞ

İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencilerimizden Erdem YENERDAĞ, 14-15 Nisan 2014 tarihlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Sosyal Bilimlerdeki Ampirik Çalışmaları destekleyen 10. International Student Conference bünyesinde bir tebliğ sunmuştur. 320 tebliğin başvurduğu ve 61'inin kabul edildiği konferansta, burslu kabul edilen 18 tebliğ arasında "The Effects of Financialization on Countries' Economic Growth Rate, Industrialization Level and R&D Expenditures" başlıklı tebliğini başarıyla sunan öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

 

Begüm EREN

İktisat Bölümü öğrencilerimizden Begüm EREN, 24-26 Nisan 2013 tarihleri arasında Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi'nde "Türkiye Elektrik Piyasasının Yeniden Yapılandırılması" çalışmasını başarıyla sunmuştur.

 

Gökçe DAĞLI

İktisat Bölümü yüksek lisans öğrencilerimizden Begüm EREN, 24-26 Nisan 2013 tarihleri arasında Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi'nde "Kadın Emeği ve Kalkınma" çalışmasını başarıyla sunmuştur.

 

Caner ÖZDURAK                            

presented his paper, “Asymmetric Information in Labor Markets” with a great success at the International Student Conference organized by İzmir Economics University on the 24-25 the May 2006.

presented his paper, "The Effects of Capital Inflows over Growth and Other Macro Economic Dynamics in Turkey After 2001 Crisis in Turkey" with a great success at the third  International Student Conference organized by İzmir Economics University on the 24-25 the May 2006.

 

Oğuzhan AKGÜN

Izmir Ekonomi Üniversitesi  tarafından duzenlenen  7. Uluslararası Öğrenci Konferansında "Does Openness Promote Industrialization Or Industry Spur Openness? (The Turkish Case)" başlıklı tebliğini başarılı bir şekilde sunmuştur.

 

Umut ÇELİK

Bankacılık faaliyetlerindeki yaratıcılığın teşvik edildiği ve kazanan takımın fikrinin Garanti Bankası tarafından uygulanacağı, Türkiye' nin her yerinden uygun görülen 40 öğrencinin katılabildiği 9. Garanti Talent Camp isimli yarışmada finale kalan iki takımdan birisi içerisinde yer almıştır.