2021 Yılı 1.Dönem BAP Projesi Kabul edilen Öğretim Elemanlarımız

2021 Yılı 1.Dönem kabul edilen BAP projeleri ilan edilmiştir. Proje desteği alan öğretim elemanlarımızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

 

 Proje İsmi

Proje Yürütücüsü

Bir Çatışma Çözümü Yöntemi Olarak Uluslararası Arabuluculuğun Tarihsel Sosyolojisi

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR

NeoMalthusyen Yaklaşımın Avrupa İçin İncelenmesi

Prof. Dr. Fazıl KAYIKÇI

Türkiye'de Girişimcilik Endeksinde Yer Alan Üniversitelerin Rektörlerinin İzlenim Yönetimi Stratejileri Twitter Hesapları Üzerine Bir İnceleme

Doç. Dr. Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN

İzlenim Yönetimi Aracı Olarak Fotoğrafların Kullanımı: Bankacılık Sektörü Sürdürülebilirlik Raporları Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN

Kâr Oranlarının Düşme Eğilimi Yasası: Türkiye Örneği

Doç. Dr. Senem ÇAKMAK ŞAHİN

Finansal Piyasaların Ajan Bazlı Modellemesi ve Makine Öğrenmesi İle Tahmini

Doç. Dr. Senem ÇAKMAK ŞAHİN

Türkiye'de Elektrik Üretim Arızaları, Stratejik Kapasite Alıkoyma ve Kapasite Ücretlendirme Mekanizması

Doç. Dr. Tunç DURMAZ

19.Yüzyılda Anadolu'da Sayısal Okuryazarlık Düzeylerinin Tespiti ve Veri Tabanının Oluşturulması

Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Kazım BAYCAR

Sicil-i Ahval Verilerinin Çevrimiçi Hale Getirilmesi ve Sosyoekonomik Analizi

Arş. Gör. Dr. Alaaddin TOK

 

 

 

Prof. Dr. Halit KESKİN

Dekan

Tüm Duyurular