2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için Fakültemize Ek Madde- 1 Merkezi Yerleştirme Puanı Yatay Geçiş Yolu ile kayıt hakkı kazananların listesi

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için  Fakültemize Ek Madde- 1 Merkezi Yerleştirme Puanı  Yatay Geçiş Yolu ile kayıt hakkı kazananların listesi aşağıda sunulmuştur. 

 

Asil adayların 01–02 Eylül  2020  (Salı- Çarşamba) tarihleri arasında mesai bitimine kadar tüm belgelerini Dekanlığa  iletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde haklarını kaybetmiş olacaklardır.

Ek Madde- 1 Merkezi Yerleştirme Puanı Yatay Geçiş Yolu ile kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri:

 

  • Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazananların aşağıda belirtilen belgeleri kayıt tarihlerinden önce hazırlayarak başvuru yaptıkları Bölümün bağlı bulunduğu Fakülte Dekanlığına e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

 

  • Kayıt Belgelerinin gönderilmesi ve kayıt ile ilgili iletişimde kullanılacak e-posta adresleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Fakülte

KAYIT İÇİN FAKÜLTE E-POSTA ADRESİ

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

iibgecis@yildiz.edu.tr

 

 

 

 

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 

  1. Kayıt İçin Dilekçe: En son sayfada verilen dilekçe örneği kayıt yaptıracak öğrenci tarafından doldurularak (ıslak imzalı) diğer belgeler ile birlikte e-posta aracılığı ile ilgili Fakülte Dekanlığına iletilecektir.

 

  1. Not Çizelgesi: (Başarı Durum Belgesi/Transkript): (Başvuru sırasında sisteme eklemeyenler için) Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir. Bu belgenin üniversite onaylı olması gereklidir.  Not belgesi yabancı dilde olanların onaylı (üniversite veya noter) Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir.

 

  1. Öğretim Planı: (Başvuru sırasında sisteme eklemeyenler için) Kayıtlı bulunulan Yükseköğretim kurumunda  uygulanmakta olan öğretim planının (Öğrenim görülen programın tüm sınıflarına ait öğretim planı) onaylı örneği. Öğretim Planı yabancı dilde olanların, kayıt hakkı kazanmaları durumunda öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini kayıt sırasında getirmeleri gereklidir).

 

  1. Ders İçerikleri: Sadece öğrenim görülen sınıfları gösteren ders içeriği yeterli olacaktır. Öğretim planı ve ders içeriği farklı belgelerdir. Ders içerikleri yabancı dilde olanların, kayıt hakkı kazanmaları durumunda öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini kayıt sırasında getirmeleri gereklidir).

 

 

 

SONUÇLAR

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE ) VE İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ  SONUÇLARI

İŞLETME BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE ) SONUÇLARI

 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ   SONUÇLARI

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE ) SONUÇLARI

 

Tüm Duyurular