Dr. Öğr. Üyesi Ebru ENGİNKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Arzu KARAMAN AKGÜL ve Dr.Öğr. Üyesi Yasin ŞEHİTOĞLU' nun Doçent Kadrosuna Atanması

Fakültemiz İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Ebru ENGİNKAYA ve Dr. Öğretim Üyesi Arzu KARAMAN AKGÜL, Rektörlük Makamının 15.10.2018 tarihli OLUR' ları ile Doçentlik kadrosuna atanmışlardır.

Yine  Fakültemiz İşletme Bölümü Örgütsel Davranış Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden  Dr. Öğretim Üyesi Yasin ŞEHİTOĞLU, Rektörlük Makamının 25.10.2018 tarihli OLUR' ları ile Doçentlik kadrosuna atanmıştır.

Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Tüm Duyurular